Scheid mest en urine met het CowToilet

Verduurzaming in de melkveesector, het is iets waar alle melkveehouders tegenaanlopen. Hoe draag je bij aan de verduurzaming van de melkveesector op een eenvoudige manier? Wij zijn enthousiast over het unieke automatische en vrijwillige urineersysteem, ofwel: Cowtoilet. Een speciaal koeientoilet dat ervoor zorgt dat de urine niet bij de mest komt! Hoe? 

Wat is een CowToilet?

Het CowToilet is ontworpen door Hanskamp. Het is een vrijwillig en automatisch urineersysteem voor melkvee. Het doel van dit systeem is om de urine apart op te vangen. Bekijk de video voor een goede uitleg:

Waarom het CowToilet?

Als urine en vaste mest apart wordt opgevangen zorgt dat voor aanzienlijk minder ammoniak vorming. Door het CowToilet valt de urine niet meer op de grond, zo kan vaste mest en urine van elkaar gescheiden worden en dat zorgt voor minder uitstoot!

Gezonder stalklimaat

Het CowToilet is niet alleen goed voor het klimaat in het algemeen, ook in de stal zorgt het voor een gezonder stalklimaat en minder stank. Dat is fijn voor u als melkveehouder, maar ook voor de koeien. Het gaat namelijk irritatie aan slijmvliezen, ogen en longen tegen. De stal blijft aanzienlijk schoner!

Meer weten over het CowToilet?

Recent hebben wij de eerste modellen in werking gezien, binnenkort komen ze dan ook echt op de markt. De verwachting is dat er  vier à vijf CowToilets nodig zijn per 100 koeien. Neem contact met ons op voor meer informatie.